Hotline:  01248111111           Email:  trieubuihi@gmail.com

KTMOBILE

Địa chỉ:  50 Nguyễn Phúc Nguyên, Phường 9, Quận 3, TP Hồ Chí Minh 

Điện thoại:  0166.58.66666 - 01.248.111.111

Email:  trieubuihi@gmail.com

Fanpage: www.facebook.com/ktmobile02

Website : www.ktmobile.vn

 

Liên hệ - KTMobile Nguyễn Phúc Nguyên Quận 3

Liên hệ - KTMobile Nguyễn Phúc Nguyên Quận 3

Liên hệ - KTMobile Nguyễn Phúc Nguyên Quận 3

Liên hệ - KTMobile Nguyễn Phúc Nguyên Quận 3

Liên hệ - KTMobile Nguyễn Phúc Nguyên Quận 3
Liên hệ - KTMobile Nguyễn Phúc Nguyên Quận 3
Facebook
lên đầu trang